Haberler

İbrahim Müteferrika’nın Vesiletü’t-Tıbaa Risalesi Farsça’ya çevrildi

Türkiye tarihinde ilk basımevini kuran kişi, yayıncı, yazar (d. 1674, Kaloşvar / Macaristan - ö. 1747, İstanbul). Macar kökenli Kalvenist bir Macar ailenin oğlu olan İbrahim Müteferrika’nın, Müslüman olmadan önceki adı bilinmemektedir. İyi bir eğitim gördükten sonra rahip olmak üzere Protestan kilisesinde öğrenim gördüğü sırada İstanbul’a getirildi (1692). İyi bir ilâhiyat öğrenimi görmüş olması, İslâm dinini kolayca tanımasına ve kabul etmesine yardım etti. Sonra, Macaristan’daki öğrenimi sırasında basım ve hak (kakma) işlerini de öğrendiğinden basımevi kurma izni istedi. 1719-20 yıllarında, Yirmisekiz Çelebizâde Sait Efendi ile ilk Türk basımevini kurma çalışmalarına başladı. Basımevinin sağlayacağı yararları anlatan ayrıntılı bir raporu, Sadrazam Damat İbrahim Paşa’ya...

ادامه خواندن ←