ترغیب الصلوة

…و اگر جماعتِ مسافران به امامی مسافر اقتدا کردند، امام بر سر دو رکعت سلام داد و جماعتِ مقیمان در میان ایشان بودند، برخواستند به گذاردنِ آن دو رکعتِ دیگر، بعضی گفته اند که اگر خواهد بخواند و اگر خواهد نخواند، امّا کرخی گفت که بخوانند و امام جعفر گفت که نخوانند. امام کرخی گفت: وقتی که شاگردی را مشکلی پیش آید به استاد بازگردد، فقیهِ خراسان تویی و فقیهِ عراق منم، هر چه کتاب گوید بر آن بِرویم. کرخی فرستادتا کتاب بیاوردند،نوشته بود که بخوانند، امام جعفر گفت: نخوانند، کرخی گفت که کتاب می گوید که بخوانند و شما می گویید نخوانند! مرد از کتاب داننده تر نَبُود!
امام جعفر گفت: چون من مردی از کتاب یاددارنده تر بُوَد، پس مبسوطِ امام محّمد را بیاوردند، اوّل نوشته بوده که بخوانند، پس از آنْ آن را پاک کرده بودند و به جای آن نوشته بودند که نخوانند.
فقیهْ امام جعفر برخواست که مسأله روشن شد، امام کرخیْ امام جعفر را اُشتری داد، امام جعفر بر آن اشتر سوار شد و امام کرخی مهارِ آن اُشتر بر دوش انداخته بود و می کشید، چون به بازار رسید آواز برآورد که ای مسلمانان! خواری شاگردی بکشید تا عزَّتِ استادی بیابید.

6,400,000 ریال

جزئیات کتاب

وزن 0.800 گرم
ابعاد 21 × 15.5 × 4.5 سانتیمتر
صفحات

541 صفحه

انتشارات

تراث اسلامی ایران و دار التراث ترکیه

زبان

فارسی

ISBN

978-622-96632-0-6

نسخه

1396

درباره نویسنده

زهیر طیب

زهیر طیب

دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
مدیر انجمن علمی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران
مصحح، مترجم و نویسندۀ ایرانی

…و اگر جماعتِ مسافران به امامی مسافر اقتدا کردند، امام بر سر دو رکعت سلام داد و جماعتِ مقیمان در میان ایشان بودند، برخواستند به گذاردنِ آن دو رکعتِ دیگر، بعضی گفته اند که اگر خواهد بخواند و اگر خواهد نخواند، امّا کرخی گفت که بخوانند و امام جعفر گفت که نخوانند. امام کرخی گفت: وقتی که شاگردی را مشکلی پیش آید به استاد بازگردد، فقیهِ خراسان تویی و فقیهِ عراق منم، هر چه کتاب گوید بر آن بِرویم. کرخی فرستادتا کتاب بیاوردند،نوشته بود که بخوانند، امام جعفر گفت: نخوانند، کرخی گفت که کتاب می گوید که بخوانند و شما می گویید نخوانند! مرد از کتاب داننده تر نَبُود!
امام جعفر گفت: چون من مردی از کتاب یاددارنده تر بُوَد، پس مبسوطِ امام محّمد را بیاوردند، اوّل نوشته بوده که بخوانند، پس از آنْ آن را پاک کرده بودند و به جای آن نوشته بودند که نخوانند.
فقیهْ امام جعفر برخواست که مسأله روشن شد، امام کرخیْ امام جعفر را اُشتری داد، امام جعفر بر آن اشتر سوار شد و امام کرخی مهارِ آن اُشتر بر دوش انداخته بود و می کشید، چون به بازار رسید آواز برآورد که ای مسلمانان! خواری شاگردی بکشید تا عزَّتِ استادی بیابید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ترغیب الصلوة”