دو ستونه

برگزاری همایش ملی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران

همایش ملی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران با حمایت مادی و معنوی انتشارات تراث اسلامی در دانشگاه تهران و…

انتشار نشریه علمی پژوهشهای نسخه شناسی و تصحیح متون

با نظارت و تصویب کمیسیون انجمنهای علمی ایران (وزارت علوم تحقیقات و فناوری)، در قالب همکاری مشترک انجمن علمی تحقیق و…

سه ستونه

برگزاری همایش ملی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران

همایش ملی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران با حمایت مادی و معنوی انتشارات تراث اسلامی در دانشگاه تهران و…

انتشار نشریه علمی پژوهشهای نسخه شناسی و تصحیح متون

با نظارت و تصویب کمیسیون انجمنهای علمی ایران (وزارت علوم تحقیقات و فناوری)، در قالب همکاری مشترک انجمن علمی تحقیق و…

نشست بررسی کارنامه علمی نشر تراث با حضور نایب رییس انجمن ترویج زبان و ادب فارسی کشور

دیروز طبق قرار قبلی، جلسه چند ساعته ای با دو استاد ادب فارسی داشتیم. دکتر علیمحمد موذنی، استاد دانشگاه تهران و…

چهار ستونه

برگزاری همایش ملی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران

همایش ملی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران با حمایت مادی و معنوی انتشارات تراث اسلامی در دانشگاه تهران و…

انتشار نشریه علمی پژوهشهای نسخه شناسی و تصحیح متون

با نظارت و تصویب کمیسیون انجمنهای علمی ایران (وزارت علوم تحقیقات و فناوری)، در قالب همکاری مشترک انجمن علمی تحقیق و…

نشست بررسی کارنامه علمی نشر تراث با حضور نایب رییس انجمن ترویج زبان و ادب فارسی کشور

دیروز طبق قرار قبلی، جلسه چند ساعته ای با دو استاد ادب فارسی داشتیم. دکتر علیمحمد موذنی، استاد دانشگاه تهران و…

انتشار متن و ترجمه «رساله وسیله الطباعه» ابراهیم متفرقه نخستین مؤسس مطبعه اسلامی در جهان

ابراهیم بن عبدالله مهتدی استانبولی، مشهور به «ابراهیم متفرّقه»، مؤسس مطبعه عثمانیه، ترجمان ابراهیم افندی و باسماچی ابراهیم افندی (م. 1160هـ/1747م)،…

WeCreativez WhatsApp Support
در خدمت شما هستیم...
درود بر شما