برچسب: مفتاح السعاده في قواعد السیاده

سیاستنامه شهاب نیریزی در ترکیه ترجمه و چاپ شد

تفکر سیاسی اسلام از کلیه علوم متعلق به دنیای فرهنگ اسلامی بهره برده است. این پدیده در طول تاریخ اسلامی، خود را به شکل ادبیات سیاستنامه و نصیحتنامه جلوه‌گر ساخته است. منابع مذکور در طول تاریخ، آموزش و یا یادآوری اصول رفتار عادلانه و رسوم مدیریت به حاکمان را هدف گزیده و صدها کتاب فارسی، ترکی و عربی با انواع مختلف را دربرمی‌گیرد. شهاب نیریزی (متوفی به 800 ه.ق.) کتاب مفتاح السعاده في قواعد السیاده (سیاستنامه) را در سال 777 ه.ق. به رشته تحریر درآورده و به شاه شجاع از سلاطین آل مظفر تقدیم نموده است. در این کتاب که...

ادامه خواندن ←