اخبار

Şair Himmeti Engurani’nin Divanı İran’da yayınlandı

İran’ın . yüzyıldaki (Hicri 11. yüzyıl) çok bilinmeyen şairlerinden Mevlana Himmeti Engurani’nin divanı, Ilhıcı (Virani) nüshası temel alınarak basılıp kitapseverlerle buluştu.

yüzyılda yaşayan İran’ın kuzeybatısındaki Zencan bölgesinin pek bilinmeyen şairlerinden Mevlana Himmeti Engurani’den günümüze Türkçe, Farsça ve Arapça olmak üzere 3 dilde 7 bine yakın beyitten oluşan bir divan miras kalmıştır. İlk cilt İmam Ali konulu 2500 beyti barındırırken, ikinci ciltte kaside ve gazel biçiminde 4500 beyit şiir bulunmaktadır.

Zencan bölgesinin 17. yüzyıldaki parlak edebi kişilerinden biri olan Himmeti Engurani, özveri, aşk ve inanç ile geçen hayatının sonunda şehit düşmüştür.

İmam Ali’ye övgü niteliğinde yazılan şiirlerden oluşan Mevlana Himmeti Engurani Divanı’nın ilk cildi, Tahran Üniversitesi Kütüphanesi’ndeki el yazma nüsha uyarınca basılmıştır.

Divanın ikinci cildi ise Zencanlı yazar Muhammed Ali Nakdi tarafından Ilhıcı (Virani) (el yazması muhtemelen Tebriz’in 25 kilometre güneybatısında yer alan Ilhıcı şehrinde istinsah edilmiştir) nüshası temel alınarak 165 sayfada hazırlandı ve Mayıs 2020’de Zencan’daki Kalem Mehr Yayınevi’nce basılarak kitap raflarında kendine yer buldu. Bu kitapta toplam 354 lirik gazel yer almaktadır.

نوشتن دیدگاه