دیوان برندق خجندی

ﺑﺮﻧﺪق در آﺧﺮ اﯾﺎم ﺑﻪ ﺻﺪق ﻧﯿﺖ و ﺻﻔﺎی ﻋﻘﯿﺪت ﻣﻼزﻣﺖ دروﯾﺸﺎن و ارﺑﺎب اﻧﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﯿﺸﻪ در رﻓﺎﻫﯿﺖ اﺣﻮال اﻫﻞ ﺳﻠﻮک و ﻓﻘﺮا ﻣﺤﻤﻮدات ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪه، ﺑﻪ ﭼﻮﮔﺎن ﻣﮑﺮﻣﺖ ﮔﻮی ﺳﺒﻘﺖ از ﻣﯿﺪان ﮐﺮﯾﻤﺎن آن دﯾﺎر ﻣﯽ رﺑﻮد … و اﮐﺜﺮ اﯾﺎم زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ در ﺧﺪﻣﺖ اﻫﻞ ﻧﻈﻢ و ارﺑﺎب ﻋﻠﻢ روزﮔﺎر ﮔﺬاﺷﺖ…

1,991,000 

جزئیات کتاب

وزن 0.700 kg
ابعاد 21 × 15.5 × 4 cm
صفحات

479 صفحه

انتشارات

تراث اسلامی ایران و دار التراث ترکیه

زبان

فارسی

سال انتشار

1399

ﺑﺮﻧﺪق در آﺧﺮ اﯾﺎم ﺑﻪ ﺻﺪق ﻧﯿﺖ و ﺻﻔﺎی ﻋﻘﯿﺪت ﻣﻼزﻣﺖ دروﯾﺸﺎن و ارﺑﺎب اﻧﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﯿﺸﻪ در رﻓﺎﻫﯿﺖ اﺣﻮال اﻫﻞ ﺳﻠﻮک و ﻓﻘﺮا ﻣﺤﻤﻮدات ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪه، ﺑﻪ ﭼﻮﮔﺎن ﻣﮑﺮﻣﺖ ﮔﻮی ﺳﺒﻘﺖ از ﻣﯿﺪان ﮐﺮﯾﻤﺎن آن دﯾﺎر ﻣﯽ رﺑﻮد … و اﮐﺜﺮ اﯾﺎم زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ در ﺧﺪﻣﺖ اﻫﻞ ﻧﻈﻢ و ارﺑﺎب ﻋﻠﻢ روزﮔﺎر ﮔﺬاﺷﺖ…

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دیوان برندق خجندی”