دیوان برندق خجندی (دارای جایزه کتاب سال)

ﺑﺮﻧﺪق در آﺧﺮ اﯾﺎم ﺑﻪ ﺻﺪق ﻧﯿﺖ و ﺻﻔﺎی ﻋﻘﯿﺪت ﻣﻼزﻣﺖ دروﯾﺸﺎن و ارﺑﺎب اﻧﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﯿﺸﻪ در رﻓﺎﻫﯿﺖ اﺣﻮال اﻫﻞ ﺳﻠﻮک و ﻓﻘﺮا ﻣﺤﻤﻮدات ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪه، ﺑﻪ ﭼﻮﮔﺎن ﻣﮑﺮﻣﺖ ﮔﻮی ﺳﺒﻘﺖ از ﻣﯿﺪان ﮐﺮﯾﻤﺎن آن دﯾﺎر ﻣﯽ رﺑﻮد … و اﮐﺜﺮ اﯾﺎم زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ در ﺧﺪﻣﺖ اﻫﻞ ﻧﻈﻢ و ارﺑﺎب ﻋﻠﻢ روزﮔﺎر ﮔﺬاﺷﺖ…

3,950,000 ریال

wws Maya / Pre-sale Questions Need Help? Contact Us via WhatsApp

جزئیات کتاب

وزن 0.700 kg
ابعاد 21 × 15.5 × 4 cm
صفحات

479 صفحه

انتشارات

تراث اسلامی ایران و دار التراث ترکیه

زبان

فارسی

سال انتشار

1399

ﺑﺮﻧﺪق در آﺧﺮ اﯾﺎم ﺑﻪ ﺻﺪق ﻧﯿﺖ و ﺻﻔﺎی ﻋﻘﯿﺪت ﻣﻼزﻣﺖ دروﯾﺸﺎن و ارﺑﺎب اﻧﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﯿﺸﻪ در رﻓﺎﻫﯿﺖ اﺣﻮال اﻫﻞ ﺳﻠﻮک و ﻓﻘﺮا ﻣﺤﻤﻮدات ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪه، ﺑﻪ ﭼﻮﮔﺎن ﻣﮑﺮﻣﺖ ﮔﻮی ﺳﺒﻘﺖ از ﻣﯿﺪان ﮐﺮﯾﻤﺎن آن دﯾﺎر ﻣﯽ رﺑﻮد … و اﮐﺜﺮ اﯾﺎم زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ در ﺧﺪﻣﺖ اﻫﻞ ﻧﻈﻢ و ارﺑﺎب ﻋﻠﻢ روزﮔﺎر ﮔﺬاﺷﺖ…

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دیوان برندق خجندی (دارای جایزه کتاب سال)”