ترغیب الصلوه

…و اگر جماعتِ مسافران به امامی مسافر اقتدا کردند، امام بر سر دو رکعت سلام داد و جماعتِ مقیمان در میان ایشان بودند، برخواستند به گذاردنِ آن دو رکعتِ دیگر، بعضی گفته اند که اگر خواهد بخواند و اگر خواهد نخواند، امّا کرخی گفت که بخوانند و امام جعفر گفت که نخوانند. امام کرخی گفت: وقتی که شاگردی را مشکلی پیش آید به استاد بازگردد، فقیهِ خراسان تویی و فقیهِ عراق منم، هر چه کتاب گوید بر آن بِرویم. کرخی فرستادتا کتاب بیاوردند،نوشته بود که بخوانند، امام جعفر گفت: نخوانند، کرخی گفت که کتاب می گوید که بخوانند و شما می گویید نخوانند! مرد از کتاب داننده تر نَبُود!
امام جعفر گفت: چون من مردی از کتاب یاددارنده تر بُوَد، پس مبسوطِ امام محّمد را بیاوردند، اوّل نوشته بوده که بخوانند، پس از آنْ آن را پاک کرده بودند و به جای آن نوشته بودند که نخوانند.
فقیهْ امام جعفر برخواست که مسأله روشن شد، امام کرخیْ امام جعفر را اُشتری داد، امام جعفر بر آن اشتر سوار شد و امام کرخی مهارِ آن اُشتر بر دوش انداخته بود و می کشید، چون به بازار رسید آواز برآورد که ای مسلمانان! خواری شاگردی بکشید تا عزَّتِ استادی بیابید.

4,250,000 ریال

جزئیات کتاب

وزن 0.800 kg
ابعاد 21 × 15.5 × 4.5 cm
صفحات

541 صفحه

انتشارات

تراث اسلامی ایران و دار التراث ترکیه

زبان

فارسی

ISBN

978-622-96632-0-6

نسخه

1396

…و اگر جماعتِ مسافران به امامی مسافر اقتدا کردند، امام بر سر دو رکعت سلام داد و جماعتِ مقیمان در میان ایشان بودند، برخواستند به گذاردنِ آن دو رکعتِ دیگر، بعضی گفته اند که اگر خواهد بخواند و اگر خواهد نخواند، امّا کرخی گفت که بخوانند و امام جعفر گفت که نخوانند. امام کرخی گفت: وقتی که شاگردی را مشکلی پیش آید به استاد بازگردد، فقیهِ خراسان تویی و فقیهِ عراق منم، هر چه کتاب گوید بر آن بِرویم. کرخی فرستادتا کتاب بیاوردند،نوشته بود که بخوانند، امام جعفر گفت: نخوانند، کرخی گفت که کتاب می گوید که بخوانند و شما می گویید نخوانند! مرد از کتاب داننده تر نَبُود!
امام جعفر گفت: چون من مردی از کتاب یاددارنده تر بُوَد، پس مبسوطِ امام محّمد را بیاوردند، اوّل نوشته بوده که بخوانند، پس از آنْ آن را پاک کرده بودند و به جای آن نوشته بودند که نخوانند.
فقیهْ امام جعفر برخواست که مسأله روشن شد، امام کرخیْ امام جعفر را اُشتری داد، امام جعفر بر آن اشتر سوار شد و امام کرخی مهارِ آن اُشتر بر دوش انداخته بود و می کشید، چون به بازار رسید آواز برآورد که ای مسلمانان! خواری شاگردی بکشید تا عزَّتِ استادی بیابید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ترغیب الصلوه”