بانک نسخ خطی

لیست کتابخانه هایی (به تفکیک کشورها) که نسخه خطی آنها در بانک اطلاعاتی ما موجود می باشد.

آستان قدس
دانشکده ادبیات مشهد
دار الحدیث قم
مسجد اعظم قم
ملک تهران
الزهرا اصفهان
فقیهی امامی اصفهان
مهدوی اصفهان
صدری بازار اصفهان
علامه ضیاالدین اصفهان
نمازی خوی
حججی نجف آباد
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم
المحقق الطباطبایی قم
مدرسه ولی عصر شیراز
مروی تهران
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تهران
 ذهن
مسجد جامع اصفهان
خواجوی صدری اصفهان
آیت الله خویی مشهد
الهیات مشهد
آستانه قم
آیت الله بروجردی قم
فضیه قم
طبسی قم
شاه چراغ شیراز
کتابخانه صدر
مدرسه محسنیه یزد
کتابخانه ملی
زین العابدین کرمانی
حوزه امام صادق اردکان
دانشگاه اصفهان
شهرداری اصفهان
عاطفی کاشان
مدرسه جعفری کاشان
مدرسه سلطانی کاشان
مدرسه الحجه نجف آباد
مدرسه گلشن نیشابور
مدرسه کوهستانی قائن
مدرسه شریعتی قم
انجمن عطار و مفاخر تهران
مدرسه معمار باشی تهران
مدرسه مجتهدی تهران
مدرسه صدر تهران
کاظمینی یزد
سر یزدی یزد
مجلس
کتابخانۀ خسرو پاشا
کتابخانۀ قلیچ علی پاشا
کتابخانۀ ازمیر
کتابخانۀ حاجی سلیم أغا
کتابخانۀ حسن حسنی پاشا
کتابخانۀ مراد ملا
کتابخانۀ لا له لی
کتابخانۀ إزمیرلی إسماعیل حقی
کتابخانۀ حاجی محمود
کتابخانۀ حمیدیه مرقع
کتابخانۀ حاجی علی صائب افندی
کتابخانۀ  حالت افندی
کتابخانۀ حسین کاظم
کتابخانۀ زهدی بک
کتابخانۀ کمانکس
کتابخانۀ پرتو پاشا
کتابخانۀ قاصد زاده
کتابخانۀ پرتونیال
کتابخانۀ یوزغات
کتابخانۀ رئیس الکتاب
کتابخانۀ خدای افندی
کتابخانۀ فاتح
کتابخانۀ ینی جامع
کتابخانۀ رشید افندی
کتابخانۀ الحمیدیه
کتابخانۀ سیریز
کتابخانۀ جار الله
کتابخانۀ شهید علی پاشا
کتابخانۀ اسعد افندی
کتابخانۀ یازما باغچه لر
کتابخانۀ راغب پاشا
کتابخانۀ سهیل انور
کتابخانۀ علی أمیری عربی
کتابخانۀ  آدانا
کتابخانۀ  بایزید آماسیه
کتابخانۀ  گوموش حاجی کوی آماسیه
کتابخانۀ ایا صوفیا
کتابخانۀ  بالیک اسیر
کتابخانۀ  ناحیۀ مودورنو شهر بولو
کتابخانۀ  چانکارا
کتابخانۀ  حسن پاشای چوروم
کتابخانۀ  اِلاذیغ
کتابخانۀ  اسکی شِهیر
کلکسیون فیض الله افندی
کلکسیون حراجچی اوغلو
کتابخانۀ  کارامان مرعش
کتابخانۀ  قسطمونیه
کتابخانۀ آثار کهن رشید افندی قیصریه
کتابخانۀ  کِرشهیر
کتابخانۀ  ناحیۀ کاراتای شهر قونیه
کلکسیون اخی سر زینل زاده مانیسا
کتابخانۀ  ناحیۀ اُرتاشِهیر شهر نِوشِهیر
کتابخانۀ منطقۀ اُرغوپ ناحیۀ تحسین آغا نِوشِهیر
کتابخانۀ  اردو
کتابخانۀ  سامسون
کتابخانۀ  ناحیۀ وزیرکوپرو شهر سامسون
کتابخانۀ نسخ خطی سلیمیه
کتابخانۀ  سینوپ
کتابخانۀ  گورون شهر سیواس
کتابخانۀ  توکات
کتابخانۀ  ناحیۀ زیلچه شهر توکات
کلکسیون مسجد کاراعلی شهر اوشاک
کتابخانۀ  یوزگات
کتابخانۀ سید نظیف أفندی
کتابخانۀ مدرسه مصلى
کتابخانۀ تکیه شاذلی
کتابخانۀ صالحه خاتون
کتابخانۀ رستم پاشا
کتابخانۀ مدرسۀ نو (یِنی مدرسه)
کتابخانۀ ترخان والده سلطان
کتابخانۀ أوساکی تیکسی
کتابخانۀ قاضی زاده محمد
کتابخانۀ مرکز فتاوی (مفتولولوک)
کتابخانۀ حاجی بشیر أغا
کتابخانۀ لا لا إسماعیل
کتابخانۀ إبراهیم أفندی
کتابخانۀ  ولی الدین أفندی
کتابخانۀ حالت أفندی
کتابخانۀ خسرو باشا
کتابخانۀ کوبرولی فاضل أحمد
کتابخانۀ کوبرولی محمد عاصم
کتابخانۀ آغا افندی تاناجان
کتابخانۀ احمد آنلاتان
کتابخانۀ حسین امجازاده
کتابخانۀ آنتالیا تِکِلی اوغلو
کتابخانۀ اسیر افندی
کتابخانۀ کتابهای چاپی جلال اوکتان
کتابخانۀ چِلِبی عبدالله
کتابخانۀ دارالمثنوی
کتابخانۀ افغان سیحی علی حیدر
کتابخانۀ اکرم کارادنیز
کتابخانۀ ارزنجان
کتابخانۀ فاضل احمد
کتابخانۀ فتحی سزای ترکمن
کتابخانۀ مولوی خانۀ گالاتای
کتابخانۀ حفید افندی
کتابخانۀ مسجد محت آغا
کتابخانۀ مِحمِد سامی بِی
کتابخانۀ نور العثمانیه
کتابخانۀ مانیسا
کتابخانۀ حافظ أحمد باشا
کتابخانۀ هاشم باشا
کتابخانۀ مسیح باشا
کتابخانۀ  احمد پاشای ناحیۀ گدیک شهر اَفیون
کتابخانۀ عدنان اوتوکن آنکارا
کتابخانۀ وحیدپاشای کوتاهیا
کتابخانۀ  مانیسا
کلکسیون نسخ خطی کتابخانه ملی
 کتابخانۀ مفاتی اسانبول و مجامیع قونیه
کتابخانه سردار بور جهندیر
کتابخانه جامعه السند
کتابخانه سندهالوجی
کتابخانه طبیه من حافظ ثناء الله
کتابخانه نواب شاه
کتابخانه الشیخ بدیع
کتابخانه الشیخ محب الله
کتابخانه امان الله خان بشاور
کتابخانه دار الحدیث جلالبور
کتابخانه کندیارو
کتابخانه معروفیه متیاری
کتابخانه تندوآدم
کتابخانه ممتاز العلماء
کتابخانه ناصریه
کتابخانه زنگی پور
کتابخانه  حضرت امامین جوادین کاظمین
کتابخانه آقا بزرگ تهرانی نجف
کتابخانه امیر مؤمنان نجف
کتابخانه حسیّنیّه و مدرسۀ شیرازیّه نجف
کتابخانه دانشگاه دینی  نجف کلانتر نجف
کتابخانه سید محسن حکیم نجف
کتابخانه شیخ محمّد حُسَین کاشف الغطاء نجف
کتابخانه مدرسۀ دار العلم سیّد خوئی نجف
کتابخانه  مدرسۀ سیّد بروجردی نجف
کتابخانه مدرسۀ سیّد صاحب عروه نجف
کتابخانه امینی نجف
کتابخانه محمد بن عبد الله آل عبد القادر بالأحساء
کتابخانه دانشگاه محمد ابن سعود
کتابخانه دانشگاه ملک سعود
کتابخانه عبدالله بن عباس، مرکز ملک فیصل للبحوث
کتابخانه  دار الإفتاء
کتابخانه  الحرم المکی
کتابخانه ملک عبدالعزیز ریاض
کتابخانه مسجد پیامبر
کتابخانه الفتوحات المکیه المنصوب
 العلمیه الصالحیه التابعه للاوقاف فی عنیزه
کتابخانه الازهریه
کتابخانه بلدیه الاسکندریه
کتابخانه یوسف زیدان
کتابخانه اوقاف السیده زینب بمصر
کتابخانه حمدی السلفی
کتابخانه تیموریه
کتابخانه دارالکتب
کتابخانه کارو میناسیان لس آنجلس
کتابخانه دانشگاه میشیگان
کتابخانه داشگاه پرینستون
کتابخانه UCLA لس آنجلس
کتابخانه موزه مترو پلیتین نیویورک
کتابخانه دانشگاه بیل
کتابخانه دانشگاه هاروارد
کتابخانه پنسیلوانیا
امام زید
جامعه کبیره صنعا
دانشگاه الاحقاف
طاووسی یمانی
المنظومه یمن
کتابخانه سلطنتی برلین
کتابخانه دانشگاه لایپزیگ
کتابخانه سلطنتی مونیخ
کتابخانه سلطنتی توبینگن
کتابخانه باواریا
کتابخانه فرایبورگ
کتابخانه دانشگاه علامه اقبال
کتابخانه گنج بخش اسلام آباد
کتابخانه دانشگاه قاسمیه
کتابخانه الزاهدیه
ظاهریه دمشق
دار الکتب ظاهریه
مجامیع العمریه ظاهریه
کتابخانه ملی پاریس
دانشگاه استراسبورگ
دارالکتب
آل ثانی
مدرسه احمدیه
مسجد الاقصی قدس
WeCreativez WhatsApp Support
در خدمت شما هستیم...
درود بر شما