بهترین ایده ها را بدست آورید

اسرار را کشف کنید

تخیل خود را بهبود ببخشید

نویسنده شوید

کتاب های جدید

کتاب های محبوب

بانک اطلاعات نسخ خطی

گنجینۀ گرانبهای تمدن بشری در آینۀ کتابهای دستنویش و نسخه های خطی (مخطوطات) منعکس است. انتشارات تراث اسلامی دارالتراث با سرمایه گذاری قابل توجهی، نسخه های خطی کتابخانه های بسیاری از نقاط جهان بویژه کتابهایی که از طریق آنلاین (برخط) در دسترس پژوهشگران نیستند را فراگرد آورده و آن را در اختیار محققین قرار می دهد.

برای ورود به بخش فهرست کتابخانه هایی که نسخه های خطی آنها در آرشیو این مرکز قرار دارد اینجا کلیک کنید.