اخبار

کتاب اخلاق محسنی کاشفی سبزواری در ترکیه ترجمه شد

اخلاق محسنی کتابی از کمال‌الدین حسین بن علی کاشفی سبزواری درباره اخلاق است. خواندمیر، مورخ هم‌عصر کاشفی، این اثر را در زمره هفت کتاب مشهور کاشفی در خلال حیاتش دانسته‌است. یان ریپکا آن را سومین اثر منثور در زمینه اخلاق به فارسی بر می‌شمارد. اولی اخلاق ناصری از خواجه نصیرالدین طوسی و دومی اخلاق جلالی از جلال‌الدین محمد دوانی فیلسوف است که بسیار مغلق می‌باشد. دو کتاب قبلی توسط دو فیلسوف و متکلم نوشته شده‌اند ولی کاشفی ذوق فلسفی نداشت و اثرش از این لحاظ با آن دو متفاوت است. ذوق عمومی علما در دوره تیموریان چندان با فلسفه محض میانه نداشت و کاشفی نیز فرزند زمانه خویش بود. شاید به همین دلیل اخلاق محسنی در بین عامه مردم رواج یافت و به قول ذبیح‌الله صفا به یکی از «کتاب‌های مشهور قرون اخیر در اخلاق» مبدل گشت. کتاب مشتمل بر ۴۰ باب است و نگارش آن در سال ۹۰۰ قمری به پایان رسید.

این کتاب در سال 2019 در ترکیه با ترجمه مراد دمیرکل به ترکی، از سوی انتشارات سازمان نسخ خطی ترکیه منتشر شده است. مترجم در ترجمه این اثر از نسخه خطی موجود در کتابخانه نسخ خطی سلیمانیه استانبول که یکی از نفیس‌ترین مراکز فرهنگی در این حوزه به شمار می‌رود بهره گرفته است. متن فارسی کتاب اخلاق محسنی در لابلای این کتاب به طور کامل جای گرفته و در مقابل هر صفحه فارسی نسخه اصلی، ترجمه ترکی آن آورده شده است. این کتاب هم در دوره عثمانی و هم در دوران جمهوریت به دفعات به ترکی ترجمه و چاپ شده و کتاب حاضر، جدیدترین ترجمه این اثر گرانقدر زبان فارسی است.

نوشتن دیدگاه