صفحه اصلی

[toko_divider divider_bg=”#edf3f4″ title=”کتاب های جدید” icon=”fa fa-adjust”][toko_wc_products numbers=”4″ columns=”4″ show=”all”]
[toko_divider divider_bg=”#edf3f4″ title=”کتاب های محبوب” icon=”fa fa-adjust”][toko_wc_products numbers=”4″ columns=”4″ show=”bestselling”]

بانک اطلاعات نسخ خطی

گنجینۀ گرانبهای تمدن بشری در آینۀ کتابهای دستنویش و نسخه های خطی (مخطوطات) منعکس است. انتشارات تراث اسلامی دارالتراث با سرمایه گذاری قابل توجهی، نسخه های خطی کتابخانه های بسیاری از نقاط جهان بویژه کتابهایی که از طریق آنلاین (برخط) در دسترس پژوهشگران نیستند را فراگرد آورده و آن را در اختیار محققین قرار می دهد.

برای ورود به بخش فهرست کتابخانه هایی که نسخه های خطی آنها در آرشیو این مرکز قرار دارد اینجا کلیک کنید.

دوره های آموزشی

[toko_wc_categories numbers=”4″ columns=”4″]

نوشتن دیدگاه