اخبار

نشست بررسی کارنامه علمی نشر تراث با حضور نایب رییس انجمن ترویج زبان و ادب فارسی کشور

دیروز طبق قرار قبلی، جلسه چند ساعته ای با دو استاد ادب فارسی داشتیم. دکتر علیمحمد موذنی، استاد دانشگاه تهران و دکتر توفیق هاشم پور سبحانی، نویسنده و مصحح و محقق و نایب رییس انجمن ترویج زبان و ادب فارسی و ادیب شهیر دوران ما.
وقتی برایمان از روزگار و مطالعات و تجربیاتشان گفتند، ساعتها دقیقه می شد و دقیقه ها شتابان می گذشت. چشم که به هم زدیم نوبت ما شد و مشقهایی که باید خط می خورد: شرحی از فعالیت انتشارات تراث اسلامی و آثار تصحیح و ترجمه و تحقیق شده خدمتشان دادیم و یافته های پروژه سترگ شرح مثنوی سروری را با استاد در میان گذاشتیم. آنچه تازگی داشت تاکیدی بود که بر سهم مهم زبان ترکی در فهم متون آسیای صغیر همچون مثنوی مولوی داشتیم. دانشگاههای ایران، ضعف جدی در این حوزه دارند. نظرم را تایید کردند و از کارهای نشر تراث، ستایشها کردند.
استاد توفیق هاشم پور سبحانی دعوت ما را برای حضور در هیات موسس انجمن علمی تصحیح نسخه های خطی پذیرفتند: این نهاد علمی با حضور ایشان پربارتر 

نوشتن دیدگاه

WeCreativez WhatsApp Support
در خدمت شما هستیم...
درود بر شما