اخبار

سیاستنامه شهاب نیریزی در ترکیه ترجمه و چاپ شد

تفکر سیاسی اسلام از کلیه علوم متعلق به دنیای فرهنگ اسلامی بهره برده است. این پدیده در طول تاریخ اسلامی، خود را به شکل ادبیات سیاستنامه و نصیحتنامه جلوه‌گر ساخته است. منابع مذکور در طول تاریخ، آموزش و یا یادآوری اصول رفتار عادلانه و رسوم مدیریت به حاکمان را هدف گزیده و صدها کتاب فارسی، ترکی و عربی با انواع مختلف را دربرمی‌گیرد.

شهاب نیریزی (متوفی به 800 ه.ق.) کتاب مفتاح السعاده في قواعد السیاده (سیاستنامه) را در سال 777 ه.ق. به رشته تحریر درآورده و به شاه شجاع از سلاطین آل مظفر تقدیم نموده است. در این کتاب که حاوی مقدمه، 4 بخش و مؤخره می‌باشد از مسائلی مانند امامت، مفهوم سلطنت، وظایف پادشاهان، آداب و رفتارهای وزرا، نایبان، حکام و مأمورین و شرح حال افراد مشهور در تاریخ اسلام همانند عمر خلیفه دوم و عمر بن العزیز سخن به میان رفته است.

متن فارسی کتاب مفتاح السعاده في قواعد السیاده یا همان سیاستنامه شهاب نیریزی در لابلای این کتاب به طور کامل جای گرفته و در مقابل هر صفحه فارسی نسخه اصلی، ترجمه ترکی آن آورده شده است. ترجمه این اثر گرانسنگ تاریخی-اجتماعی به دست عبدالله دودانگه محقق ایرانی انجام و از سوی انتشارات سازمان نسخ خطی ترکیه در سال 2018 صورت انتشار به خود گرفته است. مترجم در ترجمه این اثر از نسخه خطی موجود در کتابخانه نسخ خطی سلیمانیه استانبول که یکی از نفیس‌ترین مراکز فرهنگی در این حوزه به شمار می‌رود بهره برده است.

نوشتن دیدگاه