اخبار

ترجمه ریاض‌العلوم شکرالله شیروانی به ترکی استانبولی

شکرالله شیروانی فرزند احمد، پزشک، موسیقیدان و از مشاهير علماي تفسير و حديث قرن نهم هجری، از علمایی بود که از شیروان به آناتولی مهاجرت کرده است. تحصيلاتش در قاهره مصر به عمل آمده و از آنجا به استانبول رفته و طبيب مخصوص سلطان محمد فاتح شده است. وي از مشاهير علماي تفسير و حديث و در عين حال طبيبي حاذق بود و از این رو مورد احترام بیشتر محمد فاتح قرار گرفت. او از چهار پزشک اير اني خاص سلطان محمد فاتح بود.

او کتاب ریاض العلوم را برای سلطان بایزید دوم که بعد از سلطان محمد فاتح بر تخت سلطنت امپراتوری عثمانی نشسته بود در هشت باب به فارسی در تصوف، منطق، هیئت، نجوم، حساب، علم فراست، شعر و انشاء تالیف نموده است. وی در مقدمه کتاب می‌نویسد که عمر انسان برای یادگیری علومی که در دوره حیات وی رو به فزونی می‌نهند کافی نبوده و در نتیجه، کتاب را به علوم پایه‌ای که ضرورت آموزش آن‌ها وجود دارد اختصاص داده است. این اثر مهم دایره‌المعارف‌گونه، خلاصه‌ای از تفکر علمی جاری در دنیای دانش و فرهنگ دوره خود را به دست داده و در هشت باب به زیور تألیف آراسته شده است.

متن فارسی کتاب ریاض‌العلوم شکرالله شیروانی در لابلای این کتاب به طور کامل جای گرفته و در مقابل هر صفحه فارسی نسخه اصلی، ترجمه ترکی آن آورده شده است. ترجمه این اثر گرانسنگ تاریخی-اجتماعی به دست سرپیل کوچ کونوک‌سئور انجام و از سوی انتشارات سازمان نسخ خطی ترکیه در سال 2019 صورت انتشار به خود گرفته است. مترجم در ترجمه این اثر از نسخه خطی موجود در کتابخانه نسخ خطی سلیمانیه استانبول که یکی از نفیس‌ترین مراکز فرهنگی در این حوزه به شمار می‌رود بهره برده است.

نوشتن دیدگاه